1x1.gif (35 bytes)
arny.gif (55 bytes)
 
ADÓK-ADÓZÁS
1x1.gif (35 bytes)

XVI. évfolyam, 2. szám 2004. február

Az adójóváírás (kiegészítő adójóváírás) számítása 2004-ben
tavs.gif (45 bytes)

1x1.gif (35 bytes)
tav.gif (54 bytes)

Egy átmeneti 2003-as év után - 2002-höz hasonlóan - ismét problémát okozhat az adójóváírás, kiegészítő adójóváírás számítása, most a havi adóelőleg levonás során.

tav.gif (54 bytes)
1x1.gif (35 bytes)


A „kiegészítő adójóváírás” technikáját már 2002. szeptember 1-től, a minimálbér adómentessé tételekor is célszerű lett volna alkalmazni: havi 3.000 Ft adójóváírás mellett - évi 600 ezer forint jövedelemig - 6.000 forint kiegészítő adójóváírás járhatott volna havonta.
Mivel a kiegészítő adójóváírás teljes évre való bevezetése különböző értelmezési problémákat vet fel, ezért ezzel az írásommal szeretném segíteni az adójóváírás (kiegészítő adójóváírás) figyelembevételét a havi adóelőleg levonása során.

A nyilatkozattételi kötelezettségről
Kezdjük a legfontosabb változással a nyilatkozattételi kötelezettséggel!
2004. évtől csak akkor jár a havi adóelőleg levonásakor az adójóváírás, ha nyilatkozik a magánszemély. Nem mindegy azonban, hogy milyen formában. A Magyar Közlöny 2003. évi 149. számában jelent meg a nyilatkozat formája és ez év január közepétől letölthető az a www.APEH.hu -ról is. Itt mindjárt találkozunk egy jogértelmezési problémával is.

Kell-e külön kérni a kiegészítő adójóváírást is?
A válasz egyértelműen: NEM!
A kiegészítő adójóváírás figyelembevételének a havi adóelőleg levonása során három feltétele van:
• Kérni kell az adójóváírás (9.000 forint/hó) figyelembevételét, mivel a kiegészítő adójóváírás önmagában nem járhat.
• Az adott havi bérjövedelemnek 50 és 60 ezer forint közé kell esnie.
• Az év során kifizetett bérjövedelmek halmozott összege nem érheti el a kiegészítő jogosultsági határt (720 ezer forintot).
Így téves az a jogértelmezés, hogy ha a magánszemély a nyilatkozaton csak az adójóváírást húzza alá, akkor nem jár neki a kiegészítő adójóváírás (akkor sem, ha pl. 55 ezer forint a tárgyhavi bérjövedelme) a havi adóelőleg megállapítása során.
A nyilatkozat helyes szövege a következő lett volna: „…kérem az adójóváírás figyelembe vételét.” Az utólagos problémák elkerülésére azt javaslom mindenkinek, hogy a nyilatkozat kitöltésekor mindkét részt húzza alá!
Az adójóváírással kapcsolatosan többen megkerestek. A leggyakrabban felmerült kérdésekre térnék ki a következőkben.

Folytatás az ÖNADÓZÓ 2004/2. februári számában: Ki nyilatkozhat?, Mi történik akkor, ha valaki januárban nem nyilatkozott?, Kaphat-e kiegészítő adójóváírást olyan magánszemély, aki pl. havi 350 ezer forintot keres?, Az adójóváírás csak az igénybe vevő nyilatkozata birtokában számolható el

Angyal József
Okl. matematikus
Vénusz Szoftver Kft.

tavs.gif (45 bytes)

2x2.gif (35 bytes)

ÖNADÓZÓ Szerkesztőség és Kiadó
7400 Kaposvár, Jászai M. u. 9. Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf.301.
Telefon: 82-511-105 Fax: 82-511-103 E-mail: onadozo@externet.hu