ADÓK-ADÓZÁS
1x1.gif (35 bytes)

XV. évfolyam, 9. szám 2003. szeptember

Az APEH-ra nem kötelezőek a hatályos szja-törvények?
tavs.gif (45 bytes)

1x1.gif (35 bytes)
tav.gif (54 bytes)

Kellemetlen meglepetésben van része azoknak a munkáltatóknak, akik az Szja-törvénynek megfelelően számították ki a 2002. évre vonatkozó adójóváírást. Őket az APEH a napokban arról értesítette, hogy „az ellenőrzés során hibát találtunk” és tulajdonképpen arra hívja fel a munkáltatót, hogy a dolgozóknak már kifizetett adójóváírásból vegyen vissza, és ezt utalja át az APEH-nek. Így arra akarja kényszeríteni a munkáltatókat, hogy adóbevallásukat alakítsák át az APEH kitöltési útmutatójában lévő téves jogértelmezésre és mindezt a dolgozók kárára.

tav.gif (54 bytes)
1x1.gif (35 bytes)


Mivel az adójóváírással kapcsolatos problémát Én fedeztem fel ez év januárjában, és így teljes mélységében ismerem a történetet, ezért szeretném tájékoztatni az olvasókat arról, hogy véleményem szerint a jelenlegi helyzet a következő: az APEH tudatosan megszegi a 2002. évre hatályos Szja-törvényt és körülbelül 700 ezer adózót rövidít meg átlagosan 10 ezer forinttal.

A fentiek alátámasztása

2002. évi adóbevallásokhoz az adójóváírás számítására két egymásnak homlokegyenest ellentmondó jogértelmezés jelent meg. Mindkettő az APEH-tól.
• Az egyik a hivatalos lapjában (Adó és Ellenőrzési Értesítő 2002. december 20. 533. oldal),
• a másik az önadózóknak kiküldött adócsomag útmutatójában (24. oldal).
Az eltérés jelentős volt, számításaim szerint akár 24 ezer forint eltérés is kijöhetett adózónként. Az is teljesen egyértelmű volt, hogy az útmutatóban az adójóváírás számítására vonatkozó rész téves jogértelmezésen alapult. Ezt a durva hibát senki nem vette észre az APEH-en belül.
A hibára első ízben a Magyar Hírlap január 25-i számában hívtam fel a figyelmet. Ekkor ért az első meglepetés: az APEH a jó változatot elírásra hivatkozással - indoklás nélkül - kijavította rosszra.
Egy egyszerű számpéldán keresztül bemutatom, miért hibás az útmutató jogértelmezése:
Egy adózó az év első nyolc hónapjában havi 10 ezer forintot keresett. Ő minden hónapban 1.000 forint adójóváírást vehetett figyelembe az adóelőleg levonása során, ezzel egyidejűleg havonta jogosultságot szerzett a maradék 2.000 forintra [Szja-törvény 33.§ (3) bek.]
Így az adózónak 2002. augusztus 31-én összesen 16.000 forint adójóváírásra volt jogosultsága, melyet akkor vehetett igénybe az év végi adó-végelszámolásban, ha az utolsó négy hónapban több jövedelmet szerzett, mint ami a havi maximum igénybevételéhez szükséges.
Az APEH - szerintem téves jogértelmezéssel - az útmutatóban azt állítja, hogy az adójóváírás 2002. szeptember 1-i emelésével ez az adózó elveszítette a jogosultságát a 16.000 forintra, mivel szerinte külön-külön kell kezelni a jogosultsági hónapokat a két időszakra. A tévedése abban áll, hogy figyelmen kívül hagyta, hogy az évközi törvénymódosítás csak az Szja-tv. 33.§ (1) és (2) bekezdését módosította, a (3) bekezdést NEM! Éppen ez a (3) bekezdés biztosítja az évközi jövedelem egyenlőtlenségek kiegyenlítését az év végén. A (3) bekezdés utolsó mondata így szól: „…egy adóévben legfeljebb 12 jogosultsági hónap vehető figyelembe.” Ezt alakítja át az útmutató egy nem létező (!) törvény szövegre: „…az első nyolc hónapban legfeljebb 8 jogosultsági hónap, az utolsó négy hónapban legfeljebb 4 jogosultsági hónap vehető figyelembe”. Erre a nem létező törvényszövegre nyújtott be törvénymódosítást a Pénzügyminisztérium.
A helyes jogértelmezés szerint elő sem fordulhat, hogy valaki rosszabbul jár az emeléssel, mint anélkül. Sajnos az adózók jórészét sikerült félrevezetni.
Mindenki azt hiszi, hogy az APEH elismerte a hibáját és az utólagos törvénymódosítás révén visszakapja a pénzét. Ez nem így van! Két számsoron mutatom be, hogy a törvénymódosítás a hibás jogértelmezésen is csak keveset javított.
A) az útmutató 32 ezer, a helyes jogértelmezés 44 ezer forint adójóváírást számol. Itt az ez évi utólagos törvénymódosítás csak 36 ezerre „hozza fel” a téves összeget, pedig az adózónak 44 ezer forint járna!
B) az útmutató 44 ezer, a helyes jogértelmezés 60 ezer forint adójóváírást számol. Mivel itt 36 ezernél több jön ki a téves jogértelmezés szerint is, ezért erre az esetre az ez évi törvénymódosítás nem hat, pedig 16 ezer forinttal jár rosszabbul az adózó, ha az útmutató szerint számította ki az adójóváírását. Ebben az esetben egyetlen forintot sem kap vissza!
Ezt a B) esetet az APEH és PM nem is tekinti úgy, hogy az adózó rosszul jár. Ezért is beszél a PM szóvivője csak néhány esetről. Cinikusan azt mondják: mit akar ez az adózó, 2001-ben ugyanerre a jövedelemre 36 ezer forintot kapott, 2002-ben pedig 44 ezer forintot, tehát jól járt. De nem járt jól, mert az adóbevalláskor mindig a tárgyévi szabályokat kell figyelembe venni, eszerint pedig az APEH-PM 16 ezer forinttal rövidíti meg az adózót.
Most pedig térjünk vissza az említett APEH levélre az előző A) és B) példán keresztül.
Ha a munkáltató a törvénynek megfelelő helyes jogértelmezés szerint 44 ezer forint [A) példa] adójóváírást számolt, akkor az APEH ezt ki akarja javíttatni 32 ezer forintra, a munkáltató
fizettessen vissza a dolgozóval 12 ezer forintot, majd az adózó kérvényezze az APEH-nál 4 ezer forint kifizetését!
A B) példánál a dolgozóval vissza akarnak fizettetni 16 ezer forintot és Ő nem is igényelhetne vissza ebből egy forintot sem!
Bár eddig is szinte valamennyi fórumon megpróbáltam bizonyítani igazamat, sajnos eredményt nem tudtam elérni. Ezt a cikkemet is azért írtam meg, hogy legalább az adóbevallást készítő szakemberek tudják, hogy az APEH nem a 2002. évi hatályos Szja-törvénynek megfelelően járt el az adójóváírás számításánál. Véleményem szerint senki sem várja el az APEH-tól, hogy tévedhetetlen legyen, de azt igen, hogy ha hibázik, akkor azt ismerje el!

Angyal József
Okl. matematikus, ügyvezető
VÉNUSZ Szoftver Kft.

tavs.gif (45 bytes)

2x2.gif (35 bytes)

ÖNADÓZÓ Szerkesztőség és Kiadó
7400 Kaposvár, Jászai M. u. 9. Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf.301.
Telefon: 82-511-105 Fax: 82-511-103 E-mail: onadozo@externet.hu