Pénzügyminiszter részére!

 

Tárgy: adózással kapcsolatos közérdekű bejelentés

 

Tisztelt Pénzügyminiszter Úr!

 

Az Adóhatóság az elektronikus adatszolgáltatással kapcsolatosan, a 2003. évi XCII. Törvény (Art) 1.§ (5) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettségét súlyosan megsértette.

Kérem, hogy az Art. 11.§ (1) bekezdés a) és g) pontjának megfelelően szüntesse meg az Adóhatóság jogsértését és kötelezze az adóhatóságot a törvényeknek megfelelő tartalmú tájékoztatásra.

 

Indoklás: Az elektronikus bevallással és adatszolgáltatással kapcsolatos teendők három fázisra bonthatók.

 

  1. Art. 175. § (8) bekezdés: „Az állami adóhatóság meghatározza és közzéteszi a rendszeresített nyomtatványok tartalmát és formáját, gondoskodik arról, hogy azok az adózók számára megfelelő időben, könnyen elérthető helyen álljanak rendelkezésre. A bevallási és adatszolgáltatási nyomtatványokat – ideértve az adóhatóság honlapján közzétett számítógépes programokat – a benyújtásukra előírt határidőt megelőzően legalább 30 nappal kell közzétenni.”

A „közzététel” az adóhatóság szerint 2006. május 1-én történt meg. Nyilvánvaló, hogy az adózók bevallási és adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének szükséges és elengedhetetlen feltétele a közzététel. A 2006. január 1-től hatályos Art. szerint legalább 30 napnak kell rendelkezésére állni az adózónak a bevallási határidőt megelőzően. Ennek megfelelően a két határidőre vonatkozó feltétel: tárgyhónapot követő 12-e és a benyújtásra előirt határidőt 30 nappal megelőző közzététel kogens rendelkezéseiből következően az első beadási határidő a törvény erejénél fogva

              2006. május 31. 

A 30 napos határidő azért is indokolt, mivel a beadáshoz szükséges XML fájlt előállításához szükséges szoftvert a bérszámfejtő szoftverek fejlesztőinek kell elkészíteni. Az adóhatóság tájékoztatása szerint az általa közzétett szoftverek csak kis létszámú (100 főnél kisebb) cégek adatszolgáltatásához megfelelőek, efölötti létszámnál a „fájlok száma már a kezelhetőségi határon mozog”. Tehát a 30 nap jelentős részét adózói szoftverfejlesztési munka teszi ki. A fejlesztést nehezíti, hogy az APEH a közzétételi kötelezettségének csak részlegesen tett eleget. Az ellenőrző program ellenőrzési szempontjait mind a mai napig nem tette közzé. Ezt a szoftverfejlesztőknek az ellenőrzési program hibajelzései alapján kell „kitalálni”.

 

  1.  2006. május 8-án az adóhatóság honlapján közleményt tett közzé, mely szerint a „2006. május 31-ig feladott hibás, illetve késedelmes 0608, 06081K, 06083 számú bevallásokat és adatszolgáltatásokat a bevallási késedelem, illetve a bevallás hibája miatt nem fogja mulasztási bírsággal szankcionálni.”

Az adóhatóság közleménye az Art. 172.§. (12) bekezdésén alapul. A közzététel után az adóhatóságnak a közzétett nyomtatványok és szoftverek viszonylag hibátlan működőképességét is biztosítani kell. Az APEH 2006. május 5. után már nem frissítette folyamatosan a szoftvereit. Csak 2006. május 12-én frissített (pl. a 0608M 3.12 verziót 4.3-ra). A közbenső javított verziókhoz az adózók nem férhettek hozzá azok az „íróasztalban” maradtak. Ebben is maradtak még súlyos, beadást megakadályozó illetve megnehezítő hibák (XML szabványnak nem megfelelő ellenőrzés: súlyos hiba megjelöléssel nem fogadta el a kódkészletnél a szimpla idézőjelet.) Figyelembe véve az APEH legalább 20 napos késését a rendelkezésére álló 30 napból, nyilvánvaló hogy az adózót nem terheli felelősség a bevallási késedelemért, így az Art 172.§ (12) bekezdése értelmében mulasztási bírság kiszabásának nincs helye.

 

  1. Miután a 2. pontban idézett közlemény átfutott a médián, az APEH 2006. május 10.-én újabb az előzővel ellentétes tartalmú közleményt tett közzé a honlapján. Ez a közleménye már az Art. 172.§ (2) bekezdésén alapult. Ebben az elektronikus bevallás benyújtásának egyetlen nélkülözhetetlen feltételeként kizárólag az un. Elektronikus „Ügyfélkapu” megnyitását jelölte meg. Így csak az adóhatóság

      200 ezer Ft mulasztási bírság kiszabását jelentette be előre a médián keresztül, ha 

      valaki meg sem kísérli az ügyfélkapun keresztüli továbbítást. Csak az adózó által

      igazolt technikai késedelmet hajlandó elfogadni. Jogsértő módon teljesen figyelmen

      kívül hagyta az 1. és 2. pontban általam leírt további szükséges feltételeket.

Megítélésem szerint az Adóhatóság rosszhiszeműen járt el. Hiszen a hibásan benyújtott adatszolgáltatások csak arra alkalmasak, hogy az APEH a 2. ponthoz tartozó tesztelési feladatait el tudja végezni. Ehhez szolgáltatott kb. 30 ezer adózó 2006. május 12-én tesztállományokat.

 

A fent leírtak alapján az Adóhatóság az Art. hatályos rendelkezéseit tévesen értelmezte, az adózókat jogaikról félretájékoztatta, egymásnak ellentmondó közleményeket tett közzé, nem ismerte el saját jogsértését. Emiatt Tisztelettel kérem a Pénzügyminiszter urat, hogy az Art. 11.§ (1) bekezdés a) és g) pontjának megfelelően – a szükséges jogértelmezési kérdések tisztázása után - utasítsa az állami adóhatóság Elnökét a törvényeknek megfelelő tartalmú tájékoztatásra.

 

Budapest, 2006. május 15.

 

                                                            Tisztelettel

 

                                                                                             Angyal József

                                                                                       1158. Budapest, Pörge u. 82.

                                                                                            Tel.: 419-89-59